Maniffesto

MANIFFESTO 2022

Cymru Rydd, Cymru Werdd, Cymru Gymraeg

MANIFFESTO BYW

Cynllun Gweithredu dros Iaith, Gwaith a Chymuned

MANIFFESTO 2012 - TYNGED YR IAITH 2

Gweledigaeth ar sut i sicrhau Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy.

MANIFFESTO 2002

Y Gymraeg yn Goroesi Globaleiddio

MANIFFESTO 1992

Cymunedau Rhydd Nid Marchand Rydd

MANIFFESTO 1982

MANIFFESTO 1972

Mae fersiwn wedi ei sganio i'w weld yma