Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Gweledigaeth

Y Ddogfen Weledigaeth - "Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Gweledigaeth 2016 Ymlaen" (2015)

[Agor y ddogfen weledigaeth fel PDF]

[Fersiwn Saesneg / English language version]

[Cliciwch yma i lawrlwytho poster i ddangos eich cefnogaeth i'r weledigaeth]

Dogfennau Eraill

Rhaglen Creu 'Miliwn o Siaradwyr Cymraeg' (2016)

Cryfhau Hawliau i'r Gymraeg - Dogfen Ymgynghorol ynghylch Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Buddsoddi er mwyn creu miliwn o siaradwyr Cymraeg - Cyllideb Llywodraeth Cymru 2017/18


Cynllunio'r Gweithlu Addysg – Cyrraedd Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Creu'r miliwn o siaradwyr Cymraeg yn lleol (2017)

Galwadau Cymdeithas yr Iaith i awdurdodau lleol

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

[Cliciwch yma i lawrlwytho delwedd o'r crynodeb]

Targedau Addysg Lleol er mwyn cyrraedd y miliwn o siaradwyr Cymraeg - Dadansoddiad Interim (2017) 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Cyrraedd y Miliwn - Polisiau Allweddol Addysg (2018)

[Agor yma]

Tystiolaeth i Fwrdd CSGA Llywodraeth Cymru (2018)

Gwaith i Adfywio Iaith (2018)

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Deddf Addysg Gymraeg (2019)

Deddf Addysg Gymraeg - Papur Trafod

Yr Achos dros Ddeddf Addysg Gymraeg (2019)