Cyhoeddi'r Siarter Tai Celtaidd

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

darllen mwy

Cysylltu â'r Gymdeithas

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau... darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.