Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 - Gigs a Llety Nawr Ar Werth

Mae tocynnau ar gyfer ein gwledd o adloniant yn ystod wythnos yr Eisteddfod bellach ar werth. Bydd yr 8 gig, sy'n cael eu cynnal yng Nghlwb Ifor Bach, yn cynnig llwyfan i rai o fandiau mwyaf ffres a chyffrous y Sin Roc Gymraeg, yn ogytsal a'r hen ffefrynau.

I archebu'ch tocynnau ac am fwy o wybodaeth, ewch i:

http://cymdeithas.cymru/steddfod

Llety

AR WERTH TAN 8 MEHEFIN YN UNIG

Eleni, darperir llety myfyrwyr o safon, yng nghanol y ddinas. Mae'r llety wedi ei leoli o fewn pellter cerdded o Clwb Ifor Bach a Maes yr Eisteddfod.  

Mae opsiynau ar gael i aros am 8 noson neu 3 noson ac mae'r llety'n cynnwys holl gyfleusterau gwely a chegin. 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle, ewch i: