Contact

Ymholiadau'r Wasg / Press Enquiries

Colin Nosworthy

02920 486 469

colin@cymdeithas.cymru

Gweinyddiaeth, Aelodaeth, Nwyddau / Administration, Membership, Merchandise

Carol Jenkins

post@cymdeithas.cymru

01970 624 501

Rhanbarth y Gogledd / Northern Region

Heledd Williams

gogledd@cymdeithas.cymru

01286 662908

Rhanbarth Dyfed Region

Elfed Wyn Jones

dyfed@cymdeithas.cymru

01970 624 501

Rhanbarth Morgannnwg-Gwent Region

Owen Howell

de@cymdeithas.cymru

02920 486 469