Rhyngwladol - Internacional

Rhyngwladol | Etrebroadel | Internacional | International | միջազգային | Idirnáisiúnta | Keswlasek | o te ao അന്താരാഷ്ട്ര | nazioarteko | دولي | Международни | Eddyr-ashoonagh

Cymdeithas y Byd
 
Cymdeithas y Byd

CYMRAEG:

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn grŵp ymgyrchu o bobl sy'n gweithredu’n ddi-drais dros y Gymraeg a’i chymunedau fel rhan o’r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid. Mae’r tudalennau rhyngwladol yn gofod i ymgyrchwyr rhyngwladol rannu syniadau a hanesion eu hieithoedd lleiafrifol a’u hymgyrchoedd dros hawliau. Gobeithio y cewch ysbrydoliaeth o waith ymgyrchwyr iaith rhyngwladol ar y tudalennau yma, a chofiwch gysylltu er mwyn cydweithio neu ychwanegu gwybodaeth. Defnyddia dy Dafod!

SAESNEG | ENGLISH:

We are a group of people who campaign for the Welsh language and communities in Wales, and recognise that the campaign for Wales' unique language is part of a wider world-wide struggle for minority rights and freedoms. The following international pages provide a forum for international campaigners to share ideas and experiences of their minoritized languages and their struggle for rights. We hope you will draw inspiration from the work of international language campaigns on these pages, and contact us to collaborate or to suggest information. Use your tongue!

BREIZH | LLYDAWEG:

Ni zo ur strollad tud a stourm evit ar c’hembreeg hag e gumuniezhoù bev, hag eo anat deomp eo stourm evit yezh nemeti bro-Gembre, lodenn deus un emgann evit gwirioù ar minorelezhioù dre ar bed a-bezh. Ar pajennoù etrebroadel da heul a ginnig ur forom evit ar stourmerion etrebroadel e lec’h ma vo tu dezho rannañ sonjoù ha skiant-prenet diwar-benn o yezhoù minorel hag o stourmoù evit o gwirioù. Emichañs e veoc’h awenet gant an dañvez skiant-prenet-etrebroadel a gavoc’h war ar pajennoù-mañ, hag it war hon dro m’oc’h laouen kenlabourat pe ginnig kelaoù ! Implij da deod !

հայերեն | ARMENEG:

Մենք մարդկանց մի խումբ ենք, ով քարոզում է ուելսերեն լեզուն համայնքներում և Ուելսում: Մենք հասկանում ենք, որ նմանատիպը չունեցող ուելսերեն լեզվի քարոզարշավը կարող է հանդիսանալ  փոքրամասնություն հանդիսացող երկրների  իրավունքների և անկախությունների համաշխարհային պայքարի մի մաս: Նմանատիպ միջազգային ֆորումները հնարավորություն են տալիս կիսվել գաղափարներով և փորձով՝ իրենց, փոքրամասնություն հանդիսացող, լեզուների և իրավունքների պայքարի մասին: Հուսանք  դուք կոգևորվեք միջազգային լեզվի քարոզիչների կատարած աշխատանքներով և կկապնվեք մեզ հետ համգործակցելու  կամ ինֆորմացիա հաղորդելու համար: Խոսի՛ր քո լեզվով!

KERNEWEK | CERNYWEG

Ni yw bagas a dus a wra kaskyrghes a-barth an Yeth Kembrek ha kemmyniethow yn Kembra, ha ni a aswonn an kaskyrgh a-barth yeth dibarow Kembra dhe vos rann a'n strivyans efanna a-dreus an norvys a-barth gwiryow ha rydhder tus a'n leha rann.  An folennow keswlasek a syw a wra klappva rag kaskyrghoryon keswlasek dhe gevranna tybyansow ha perthyansow a'ga yethow-lehes ha'ga striv rag gwiryow.  Yma govenek dhyn hwi dhe vos awenys dre ober kaskyrghow yeth keswlasek y'n folennow ma, ha kestava orthyn rag kesoberi po profya derivadow.  

Gwra devnydh a'gas taves!

GÀIDHLIG | GAELEG YR ALBAN

Tha sinne nar buidheann de dhaoine a bhitheas ag iomairt air son Cuimris agas air son choimhearsnachdan anns a' Chuimrigh. Tha fios againn gu bheil an iomairt a dh'ionnsaigh seo air dòigh air feamh an t-saoghail chum còireachan 's saorsa na mìon-cuide a sheasachd. Bheir na duilleagan seo seachad àite do luchd-iomairt eadar-nàiseanta far am faod ead beachdan 's smaointean mun cuairt air na cànain aca 's an strìgh a tha romhcha a roinn. Tha sinn an dòchas gum faigh sibh togail-inntinn 's cridhe á na chì sibh de dh'iomairtean an seo 's gun cuir sibh brath gur n-ionnsaigh air son fiosrachamh a mholamh no obair a dhèanamh còmhla ruinn.

Ùisnich do theanga!

GAEILGE | GWYDDELEG

Is meitheal fheachtasaíochta ar son na Breatnaise agus phobal na tíre atá ionainn. Tuigimid gurb i gcomhar leis an té atá ag troid ar son chearta agus saoirse na mionlach ar fud na cruinne atá an feachtas seo ar son na teanga is dual don Bhreatain Bheag ar bun againn. Tugann na leathanaigh idirnáisiúnta seo a leanas fóram do fheachtasóirí idirnáisúnta ionas go roinnfidh siad le chéile a gcuid smaointe agus an taithí atá déanta acu ar dhíspeagadh a dteangacha agus ar fheachtasaíocht ar son a gcearta. Tá súil againn go mbainfidh tú spreagadh ar an suíomh seo as an obair atá ar bun ag feachtasóirí teanga ar fud na cruinne. Más áil leat dul i gcomhar linn nó eolas a mholadh dúinn, téigh i dteagmháil linn.

Má Tá teanga I do bhéal, bain feidhm aisti!

GAELG | MANAWEG

Ta Sheshaght yn Ghlare Vretnagh (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) ny sheshaght streeuee dy leih ta gobbragh gyn scuirr ass lieh yn Vretnish as yn phobble ta dy loayrt ee myr ayrn jeh’n chaggey eddyr-ashoonagh son cairyssyn as seyrsnys. Ta ny duillagyn eddyr-ashoonagh boayl da aghineyryn eddyr-ashoonagh dy rheynn smooinaghtyn as skeealyn ny myn-ghlaraghyn oc as ny caggaghyn oc son cairyssyn. Ta shin treishteil dy bee shiu er nyn mrasnaghey liorish obbyr aghineyryn glare eddyr-ashoonagh er ny duillagyn shoh, as cur-jee çhaghteraght hooin ry-hoi co-obbraghey ny rheynn fysseree.

Jean-jee ymmyd jeh nyn Jengey!

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | BWLGAREG

Ние сме група хора, които организират кампании за подкрепа на Уелския език и местните общности в Уелс. Считаме, че кампанията ни за уникалния уелски език е част от по-мащабна световна борба за правата и свободите на малцинствата. Следните Международни страници предоставят форум на международните активисти да споделят идеи и опит за техните малцинствени езици и борбата им за права. Надяваме се, че на тези страници ще почерпите вдъхновение от работата на интернационалните езикови кампании и ще се свържете с нас, за да си сътрудничим или пък да споделите информация.

Използвайте вашия език!

ASTURIANU | ASTWRIEG

Somos un grupu de xente que fai campaña pola llingua galesa y les comunidaes en Gales. Camentamos que l'activismu pol idioma únicu de Gales ye parte d'una llucha munchu más global polos drechos y llibertaes de les minoríes. Les páxines internacionales que vienen darréu suponen un foru p'activistes a nivel internacional pa compartir idegues y esperiencies cola so llingua minorizada y la so llucha polos sos drechos. Esperamos que podáis garrar inspiración del trabayu poles campañes internacionales pol idioma y esperamos que mos contautéis pa collaborar o pa suxerir información.

Usái la vuesa llingua!

GALEGO | GALISIEG

Somo un grupo de xente que fai campaña pola lingua galesa e as comunidades en Gales. Consideramos que o activismo polo idioma único de Gales é parte dunha loita moito máis global polos dereitos e liberdades das minorías. As páxinas internacionales que veñen a continuación supoñen un foro para activistas a nivel internacional cara a compartirmos ideeas e experiencias coa súa lingua minorizada e a súa loita polos seus dereitos. Esperamos que poidades obter inspiración do traballo polas campañas internacionales polo idioma e esperamos que nos contactedes para colaborar ou para suxerir información.

Usade a vosa lingua!

CATALÀ | CATALANEG

Som un grup de gent que fem campanya per la llengua i comunitats gal·leses,  i som conscients que la campanya pel gel·lès com a llengua del País de Gal·les forma part d'una lluita global pels drets i llibertats de les minories. Les següents pàgines internacionals proporcionen un fòrum als activistes internacionals, per a compartir idees i experiències de les seves llengües minoritzades i la seva lluita pels drets. Esperem que trobareu inspiració en el treball de l’activisme lingüístic internacional, i que contacteu amb nosaltres per a col·laborar o
proporcionar-nos informació.

Utiliza la llengua!

ARAGONÉS | ARAGONEG

Somos una colla de presonas que fan campaña ta las comunidaz de luenga galesa  en Gales, e reconoxen que a campaña enta o galés como luenga unica fa parte d’una luita mundial más ampla por os dreitos e as libertaz d’as minorías. As siguiens planas internazionals atorgan un foro ta os autibistas internazionals ta fer partache d’ideyas y esperienzias sobre as suyas luengas minorizatas e sobre a suya luita por os dreitos. Aguardamos que en istas planas troben inspirazión en o treballo d’as campañas lingüisticas internazionals, y contauten con nusatros ta colaborar u socherir informazión.

Fe serbir a tuya luenga!

ČEŠTINA | TSIECEG

Jsme skupinou lidí, kteří se berou za velšský jazyk, kymerštinu, a za práva komunit ve Walesu. Uvědomujeme si, že boj za jedinečný jazyk Walesu je součástí širšího celosvětového zápasu o práva a svobody menšin. Tyto mezinárodní stránky poskytují aktivistům různých národností forum ke sdílení myšlenek a zkušeností, jichž nabyli s diskriminovanými jazyky a v boji za svá práva. Doufáme, že se na těchto stránkách budete inspirovat prací prováděnou v rámci kampaní za jazyková práva po celém světě a že se s námi spojíte s nabídkou spolupráce či informací. Kolik jazyků je na světě, tolikrát jsme lidmi!

LE FRANÇAIS | FFRANGEG

Nous sommes un groupe de gens qui milite en faveur de la langue et des communautés galloises  et nous reconnaissons que notre campagne pour l’unique langue du Pays de Galles fait partie d’une lutte plus large pour les droits et liberté des minorités à l’échelle mondiale. Les pages internationales qui suivent sont un forum où les militants internationaux peuvent partager les idées et expériences issues de leur langue minoritarisée et la lutte pour leurs droits . Nous espérons que le travail des campagnes internationales de promotion des langues que vous trouverez dans ces pages vous inspirera. Contactez-nous pour collaborer ou nous suggérer des informations!

Utilisez votre langue!

NEDERLANDS | ISELDIREG

Wij zijn een groep mensen die campagne voeren voor de Welshe taal en cultuur. Alhoewel wij voornamelijk actief zijn in gemeenschappen in Wales, erkennen we ook dat de campagne voor Wales' unieke taal onderdeel is van een bredere wereldwijde strijd voor de rechten en vrijheden van minderheden. Daarom bieden de volgende pagina's een platform voor internationale actievoerders om ideeën en ervaringen van hun minderheidstalen en hun strijd voor rechten voor minderheden te delen. Op deze website hopen we je te inspireren en te informeren over het werk van internationale taal campagnes. Neem contact met ons op voor mogelijke samenwerking of schrijf ons als je relevante ideeën of informatie hebt.  Gebruik je stem! Gebruik je moerstaal!

MĀORI | MAORI:

He rōpu whakatairanga mātou i te reo o Wēra me ngā hāpori Wēra, ā, ko te whawhai nei mō te reo o Wēra he rite tonu ki ētahi atu iwi o te ao e whawhai nei mō ō rātou reo me ā rātou tikanga. Hei wāhi wānanga ā-ipurangi ngā whārangi ipurangi nei mō ngā kaitautoko huri noa i te ao ki te whakawhitiwhiti whakaaro whawhai mō ō rātou reo me ā rātou tikanga ake. Ko te awhero ka whakaihi ngā tauiratanga mahi o te ao kei ngā whārangi nei i a koutou, ā, whakapā mai ki te mahi tahi ki te whakawhiti kōrero rānei.

Kōrerotia tō reo!

CASTELLANO | SBAENEG:

Somos un grupo de personas que hacen campaña por la lengua galesa y comunidades en Gales, y reconocen que la campaña por el lenguaje único de Gales forma parte de una lucha más grande, una lucha mundial para los derechos y libertades de las minorías. Las siguientes páginas internacionales proporcionan un foro para los activistas internacionales para compartir ideas y experiencias de sus lenguas minorizadas y su lucha por los derechos. Esperamos que el trabajo de los activistas internacionales presentado en estas paginas os inspire y que se pongan en contacto con nosotros para colaborar o para sugerir información.

Usa tu lengua!

JĘZYK POLSK | PWYLEG:

Jesteśmy grupą ludzi, którzy w sposób pokojowy walczą w obronie języka walijskiego i społeczności w Walii, i którzy rozumieją, że ich działania są częścią większej, ogólnoświatowej walki o prawa i wolność mniejszości narodowych. Na poniższych stronach znajdą Państwo międzynarodowe forum, na którym aktywiści z różnych krajów będą mogli dzielić się swoimi pomysłami, historią poszczególnych języków oraz doświadczeniami związanymi z walką o ich prawa. Mamy nadzieję, że praca obrońców języka z różnych krajów przedstawiona na tych stronach stanie się dla Państwa inspiracją i zachęci do współpracy z nami lub dzielenia się Państwa cenną wiedzą.

Nie trzymaj języka za zębami!
 

SVENSKA | SWEDEG:

Vi är en grupp människor som kämpar för det walesiska språket och samhällen i Wales och inser att kampanjen för Wales unika språk är en del av ett större, världsomfattande kamp för minoriteters fri- och rättigheter. De följande internationella sidorna tillhandahåller ett forum för internationella aktivister att utbyta idéer och erfarenheter om minoritetsspråk och kampen för dess rättigheter. Vi hoppas att du kommer att få inspiration genom det arbete i internationella språkkampanjer som skildras på dessa sidor och kontakta oss om du vill samarbeta eller bistå med information.

Använd ditt tungomål!

РУССКИЙ ЯЗЫК | RWSIEG

Мы - группа людей, которые мирно борются за защиту валлийского языка и общины в Уэльсе и понимают, что их действия являются частью более масштабной глобальной борьбы за права и свободы национальных меньшинств. На страницах нашей организации вы найдете международный форум-переписку, на котором активисты из разных стран могут поделиться своими идеями, историей отдельных языков и опытом, связанными с борьбой за свои права. Мы надеемся, что работа защитников языка из разных стран, представленных на этом веб-сайте, станет вашим вдохновением и побудит вас сотрудничать с нами или поделиться своими ценными знаниями.

Не держи язык за зубами!

УКРАЇНСЬКА МОВА | WCRAÏNEG

Ми група людей, які мирно борються за захист валійської мови і громад в Уельсі, та які розуміють, що їх дії є частиною більш широкої, глобальної боротьби за права і свободи національних меншин. На наступних сторінках ви знайдете міжнародний форум, на якому активісти з різних країн можуть поділитися своїми ідеями, історією окремих мов та досвідом боротьби за свої права. Ми сподіваємося, що робота захисників мов різних країн, представлених на цих сторінках стане джерелом натхнення для вас і закликаємо вас співпрацювати з нами і ділитися своїми цінними знаннями.

Не тримайте язик за зубами!

DEUTSCH  | ALMAENEG

Wir sind eine Gruppe, die sich für die walisische Sprache und die Gemeinden in Wales einsetzen. Wir erkennen an, dass die Kampagne für Wales' einzigartige Sprache Teil eines breiteren weltweiten Kampfes für Minderheitenrechte und -freiheiten ist. Die folgenden  Seiten bieten ein Forum für internationale Aktivisten, um Ideen und Erfahrungen ihrer Minderheitensprachen und ihren Kampf für Rechte zu teilen. Wir hoffen, dass Sie sich auf diesen Seiten von der Arbeit internationaler Sprachkampagnen inspirieren lassen und uns kontaktieren können, um zusammenzuarbeiten oder Informationen vorzuschlagen.

Benutze deine Zunge!

HORNJOSERBŠĆINA  | SORBEG UCHEL

Smy skupina ludźi, kotraž so za walizisku rěč a gmejny we Waliziskej zasadźuje. Připóznawamy, zo naša kampanija za Walizisku je dźěl šěršeho swětodalokeho boja wo prawa a swobody mjeńšinow.  Na slědowacych stronach namakaće forum na kotrym móža aktiwisća za prawa mjeńšinowych rěčow z cyłeho swěta swoje ideje a nazhonjenja wuměnjeć. Nadźijamy so, zo namakaće inspiraciju w dźěle mjezynarodnych rěčnych aktiwistow a zo to was pohnuje kontakt k nam nawjazać.
Wužiwaj swój jazyk!

SLOVENSKÝ JAZYK  |  SLOFACEG

Sme skupina ľudí, ktorí mierovým spôsobom bojujú za právo na používanie welšského jazyka a práva komunít vo Walese. Veríme, že naša činnosť je súčasťou širšieho celosvetového boja za práva a slobody menšín.