Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019

HEADER GWEFAN     

Header FB3

Digwyddiadau ar y Maes

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan AC, Ioan Matthews (Coleg Cymraeg), Awen Iorwerth a Dilwyn Roberts-Young (UCAC)

 

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth

3:30yp, Dydd Mawrth, 6ed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Iwan Hywel (Mentrau Iaith Cymru), Heledd Gwyndaf ac eraill

 

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr

2yp, dydd Mercher, 7fed Awst

Pabell y Cymdeithasau 1

Alun Elidyr, Glyn Roberts (Undeb Amaethwyr Cymru), Non Williams a Robat Idris

 

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid

11yb, dydd Iau, 8fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Joseph Oscar Gnagbo gyda Ruth Gwilym Rasool (Y Groes Goch)

 

Cyhoeddi'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

3yp, dydd Iau, 8fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

 

Derbyniad Caws a Gwin

4yp, dydd Iau, 8fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

 

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

2yp, dydd Gwener, 9fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Annest Smith, Cyng. Aaron Wynne, Menna Machreth a Mabli Siriol