Taith Datganoli Darlledu

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llandeilo 

7:30pm, dydd Gwener, 11eg Ionawr, 2019  

Clwb Rygbi Llandeilo 

Welsh Whisperer ac eraill

Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru

Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i http://cymdeithas.cymru/datganolidarlledu

Taith Datganoli Darlledu / Broadcasting Devolution Tour

Rock for Welsh Broadcasting Powers Llandeilo 

7:30pm, Friday, 11th January, 2019  

Clwb Rygbi Llandeilo 

Welsh Whisperer