Treth cyngor uwch ar ail gartrefi: cynghorau yn colli allan ar filiynauCyngor

Incwm Ychwanegol o’r Dreth Cyngor Uwch ar Eiddo Gwag a/neu Ail Gartrefi

Abertawe

Mae’r cyngor wedi penderfynu cyflwyno premiymau ar gyfer eiddo gwag tymor hir o 1.4.20 ac ar gyfer ail gartrefi o 1.4.21. Mae’r cyngor yn amcangyfrif y gellid codi £1,235,117 ychwanegol yn ystod 20/21 ar gyfer y premiwm eiddo gwag tymor hir a £1,560,240 ar gyfer y premiwm ail gartrefi yn ystod 21/22.

Bro Morgannwg

£0

Powys

£4,786,742.71 (2017-2020)

Sir Ddinbych

£876,242 (2018-20)

Ynys Môn

£4,022,516.43 (2017-20) 

Conwy 

Mae Cyngor Conwy wedi cyflwyno Premiymau yn 2019/2020 a'r amcangyfrif o lefel incwm ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yw £540k.

Sir Gaerfyrddin

£0 

Caerffili

£0

Penybont

£0

Wrecsam

£368,122.20 (2017-20) 

Sir Benfro

£5.84 miliwn (2017-20) 

Sir y Fflint

£1,377,082 (2017 i Dachwedd 2019)

Caerdydd 

Nid oes premiwm ar ail gartrefi. Dim ond ym mis Ebrill 2019 y gweithredwyd premiwm ar eiddo a fu’n wag yn yr hir dymor, felly mae’n rhy gynnar i ddweud faint o incwm a gaiff ei gynhyrchu eleni

Rhondda Cynon Taf

£0

Castell-Nedd Port Talbot

£0

Gwynedd

£2.2 miliwn (2018/19)

Torfaen

£0

Casnewydd

£0

Blaenau Gwent

Dim Ateb

Merthyr

Dim Ateb

Sir Fynwy

Dim Ateb

Ceredigion

Dim Ateb