Deddf Cynllunio Newydd ac Agweddau Cynghorau Sir - Ymchwil

Dadansoddiad o'r holl ymatebion:

[Cliciwch yma i weld ein dadansoddiad o'r ymatebion]

Ymatebion y Cynghorau Unigol:

 1. Abertawe
 2. Blaenau Gwent
 3. Bro Morgannwg
 4. Caerdydd - tudalen 1tudalen 2
 5. Caerffili- tudalen 1tudalen 2
 6. Casnewydd
 7. Castell-nedd Port Talbot
 8. Ceredigion- tudalen 1tudalen 2
 9. Conwy
 10. Gwynedd
 11. Penybont
 12. Powys
 13. Rhondda Cynon Taf (uniaith Saesneg)
 14. Sir Ddinbych
 15. Sir Fynwytudalen 2
 16. Sir Gaerfyrddin
 17. Sir y Fflint
 18. Torfaen
 19. Wrecsam

Ni chafwyd ymatebion gan y cynghorau sir canlynol:

Merthyr Tudful

Sir Benfro

Ynys Môn