Lywodraeth Cymru, rhowch Fil y Gymraeg yn y bin a dechreuwch eto!