Aelodaeth

Mae croeso i bawb ymaelodi â Chymdeithas yr Iaith.

Ymaelodi drwy archeb banc

Dyma'r ffordd orau o sicrhau incwm cyson i'r Gymdeithas. Mae cyfraniadau sefydlog o'r fath yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a chyflogi staff.

Gallwch drefnu archeb banc (standing order) eich hun – yn eich cangen leol neu ar-lein – ond esbostiwch post@cymdeithas.cymru yn gyntaf er mwyn i ni roi rhif aelodaeth i chi ei ddefnyddio fel cyfeirnod.

Dyma'r manylion y bydd eu hangen arnoch:

Enw'r cyfrif: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Côd trefnu: 40-16-02 (HSBC Caernarfon)

Rhif y Cyfrif: 81072102

Gallwch hefyd ddefnyddio ffurflen aelodaeth (pdf) er mwyn creu archeb banc (byddwn ni wedyn yn anfon y ffurflen at y banc).

Ymaelodi ar-lein

Gallwch dalu'n fisol gyda'ch cerdyn banc, trwy fynd i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi.

Mae cyfraniadau rheolaidd o'r fath yn bwysig ar gyfer sicrwydd ariannol y Gymdeithas. Cofiwch: bydd angen i chi ail-ymaelodi pan ddaw'r cerdyn i ben neu os ydych yn ei golli.

Os yw'n well gennych dalu am flwyddyn yn unig, gallwch wneud hynny yma.

Os am wneud cyfraniad ariannol, heb ymaelodi, gallwch wneud hynny yma.

Ymaelodi drwy'r post

Gallwch argraffu ffurflen aelodaeth (pdf) ac yna cwblhau'r mandad archeb banc i dalu'n fisol neu anfon siec (yn daladwy i 'Cymdeithas yr Iaith Gymraeg') ar gyfer blwyddyn yn unig. Postiwch y ffurflen i: Cymdeithas yr Iaith, Ystafell 105, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth SY23 2AZ.

Beth mae aelodau yn ei wneud?

Er mwyn sicrhau bod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yn llwyddiannus ac effeithiol, mae angen cymorth ein haelodau. Gellir helpu mewn amryw ffyrdd – mae rhai enghreifftiau isod - ac rydym bob amser yn gwerthfawrogi cymorth gan arbenigwyr (megis cyfreithwyr, dylunwyr, ac ati).

Mae pob cyfraniad yn bwysig ac yn helpu'r mudiad i gyrraedd y nod!

  • Helpu gyda threfniadau rhai o'r prif ymgyrchoedd neu bod yn rhan o waith y grwpiau ymgyrchu: Hawl i'r Gymraeg, Cymunedau Cynaliadwy, Dyfodol Digidol, Addysg (ac mae hefyd efo ni Is-grwpiau Iechyd, Amaeth ac Amgylcheddol)
  • Cyfrannu at waith rhanbarthau neu gelloedd lleol
  • Adloniant  trefnu gigs, ac ati
  • Codi Arian
  • Helpu gyda threfniadau lleol
  • Cyfieithu a phrawfddarllen
  • Dylunio, creu fideos a delweddau
  • Cynorthwyo gyda thasgiau gweinyddol megis cyfieithu, teipio neu bostio
  • Gweithredu

Os wyt ti'n meddwl y gelli di gyfrannu mewn unrhyw fodd, noda hynny ar dy ffurflen aelodaeth.