Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith bob mis Hydref. Yn y cyfarfod hwn, fe gyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn a fu, ac fe drafodir pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu am y flwyddyn sydd i ddod.

Mae croeso i bob un o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu'r cyfarfod hwn, gan gyflwyno cynigion a rhoi enwebiadau ar gyfer swyddi swyddogion y Senedd. Beth am ymaelodi rŵan?

Cyfarfod Cyffredinol 2019

10:00yb, Dydd Sadwrn, 12fed Hydref 2019 yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth

Cynigion gerbron y Cyfarfod Cyffredinol

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith, gan gynnwys rheolau sefydlog y Cyfarfod Cyffredinol

-------------------------------------------------

Cyfarfod Cyffredinol 2018 (Blaenau Ffestiniog)

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2018 fel y pasiwyd

Cyfarfod Cyffredinol 2017 (Caerdydd)

Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol 2017 (pasiwyd pob cynnig heb welliannau)

Cyfarfod Cyffredinol 2016 (Llangefni)

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2016 fel y pasiwyd

Cyfarfod Cyffredinol 2015

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2015 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2014

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2014 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2013

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2013 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2012

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2012 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2011

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2011 fel y pasiwyd [PDF]