Cyfraniad Misol

Eisiau cyfrannu i'r Gymdeithas bob mis? Mae cyfraniadau o'r fath yn bwysig iawn.

  • Os gallech chi gyfrannu £2 y mis, gallen ni lythyru'n gyson gydag ymgeiswyr ac Aelodau o'r Senedd yn eich rhan chi o Gymru dros y flwyddyn i ddod.
  • Os gallech chi gyfrannu £10 y misgallen ni gynnal cyfarfodydd cyson i lobïo gwleidyddion.
  • Os gallech chi gyfrannu £20 neu fwy y mis, byddai'n caniatáu i ni gynllunio a chynnal amrywiaeth o weithgarwch er mwyn rhannu’n gweledigaeth ledled y wlad.

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cyfraniad rheolaidd ond, os hoffech ymaelodi, ewch yma. Os hoffech wneud un taliad (yn hytrach na thalu pob mis) – ewch yma.

 

Rwyf am wneud cyfraniad i Gymdeithas yr Iaith bob mis y swm o: