Cronfa Datganoli Darlledu – gwnewch wahaniaeth

Mae aelodau’r Gymdeithas yn mynd gerbron y llysoedd am eu rhan yn yr ymgyrch i ddatganoli grymoedd darlledu i Gymru.  

Os nad ydych chi mewn sefyllfa i ymuno â’r boicot o’r ffi drwydded, neu eisoes wedi ymuno, mae modd i chi gyfrannu at y gronfa ariannol rydyn ni newydd ei lansio i gefnogi’r ymgyrch isod

  • Am £10 gallwn bostio 20 o’ch llythyron at wleidyddion fel rhan o’r ymgyrch 

  • Pe bai modd i chi roi £50,  gallwn ni sicrhau bod trafnidiaeth ar gael i aelodau’r Gymdeithas ddod i ddangos eu cefnogaeth mewn achos llys 

  • Am £100, gallwn ni argraffu miloedd o daflenni yn egluro’r ymgyrch 

  • Wrth dderbyn £1000, gallwn ni sicrhau nad oes rhaid i ymgyrchwyr dioddef yn ariannol trwy dalu costau llys

Fel mudiad gwbl annibynnol, mae Cymdeithas yr Iaith yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau, a byddem yn ddiolchgar o faint bynnag gallech chi roi.

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £0.00
£