Cyfrannwch – gwnewch wahaniaeth

Oherwydd colledion ariannol o gigs a gwersylla Steddfod, dros fis Gorffennaf ac Awst, rydyn ni’n gofyn i aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas gymryd rhan yn ein her #gwêrsylla.

Yr her yw i gysgu’r noson mewn sach gysgu (neu babell!) a rhoi £5 (neu fwy!) i Gymdeithas yr Iaith ac yna enwebu 5 ffrind i gymryd rhan yn yr her.

Rhannwch y ddelwedd, defnyddiwch #gwêrsylla a'r testun isod ar eich cyfryngau cymdeithasol (croeso i chi aralleirio).

"Fel arfer, ’swn i ’di bod yn gwersylla ym maes pebyll Cymdeithas yr Iaith yn ystod wythnos ’Steddfod Gen, felly dwi’n cymryd rhan yn her #gwêrsylla heno ’ma ac am fod yn cysgu mewn sach gysgu fel taswn i mewn pabell mewn cae yn Nhregaron! Dwi hefyd wedi rhoi £5 i'r Gymdeithas er mwyn cefnogi ymgyrchoedd dros y Gymraeg ar gyfer y flwyddyn i ddod ar cymdeithas.cymru/cyfrannu 

Dwi’n enwebu 1) ____ 2) _____ 3) ______ 4)_____ 5)_____ i gymryd rhan! Nos dawch!"
 
Os hoffech gyfrannu'n fisol, ewch yma; neu ddefnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr (mae croeso i chi newid y swm yn y bocs). RHWNG NAWR AC 8 AWST 2020, OS CYFRANNWCH £15 NEU FWY CEWCH FAG SIOPA (GWERTH £5) AM DDIM!
Pris: £5.00
£