Cyswllt

  • Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol – Owain Meirion: cyfathrebu@cymdeithas.cymru

    Cysylltwch ag Owain am faterion yn ymwneud â pholisi ac ymgysylltu gwleidyddol. Dyma'r cyswllt ar gyfer y wasg hefyd.

  • Swyddog Ymgyrchoedd – Bethan Williams: ymgyrch@cymdeithas.cymru

    Cysylltwch â Bethan am faterion yn ymwneud ag ymgyrchoedd neu os oes gennych gŵyn am anhawster o ran hawliau iaith.

  • Ysgrifennydd Cyffredinol – Carol Jenkins: post@cymdeithas.cymru; 01970-624501

    Ar gyfer pob ymholiad arall, neu os nad ydych yn siwr at bwy i gyfeirio eich neges, cysylltwch â Carol.

Mae Bethan a Carol yn gweithio o adref y rhan fwyaf o'r amser, ac mae Owain yn gweithio o'r swyddfa yng Nghaerdydd (Tŷ'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ).

Gallwch hefyd gwblhau'r ffurflen ar waelod y dudalen hon neu ffonio 01970-624501. Os oes angen i chi bostio rhywbeth, a wnewch chi ei anfon i'r brif swyddfa: Cymdeithas yr Iaith, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH.