Cyswllt

Gellir anfon neges i dy swyddfa leol gyda'r ffurflen isod neu trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt yma:

Prif Swyddfa: Carol Jenkins (Ysgrifennydd Cyffredinol) ac Elfed Wyn Jones (Swyddog Maes Dyfed)

Cymdeithas yr Iaith, Prif Swyddfa, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ

+44 (0)1970 624501 post@cymdeithas.cymru

Swyddfa'r Gogledd: Gwion Emyr (Swyddog Maes y Gogledd)

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Swyddfa'r Gogledd, 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR.

+44 (0)1286 662908 gogledd@cymdeithas.cymru

Swyddfa'r De: Owen Howell (Swyddog Maes y De), Colin Nosworthy (Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt y Cynulliad)

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Swyddfa'r De, Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AJ

+44 (0)2920 486469  de@cymdeithas.cymru colin@cymdeithas.cymru

Swyddfa Dyfed: Elfed Wyn Jones (Swyddog Maes Dyfed)

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Swyddfa Dyfed, Dolwerdd, Llanfihangel ar Arth, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9JU

+44 0)1970 624501 / +44 (0)1559 384378 dyfed@cymdeithas.cymru

Byddwn yn falch o helpu gyda'r rhan fwyaf o ymholiadau, ond cofiwch nad oes modd i ni fod yn wasanaeth cyfieithu na'n ganolfan gwybodaeth am yr iaith ar gyfer myfyrwyr yn gwneud ymchwil, oni bai bod eu hymchwil yn canolbwyntio ar Gymdeithas yr Iaith neu ymgyrchu iaith, wrth gwrs.

Mae Dr Dylan Phillips wedi ysgrifennu llyfr arbennig o dda am hanes Cymdeithas yr Iaith: Trwy ddulliau chwyldro...? Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962-1992 (Llandysul, 1998).

I gael wybodaeth pellach am ein gwaith, neu aelodaeth neu rhoddion, defnyddiwch y ffurflen, neu'r cyfeiriadau post ac e-bost.