Cyswllt

Rydym yn y broses o benodi Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol a Swyddog Ymgyrchoedd ar hyn o bryd felly dylid cyfeirio pob gohebiaeth at post@cymdeithas.cymru os gwelwch yn dda. Neu gallwch gwblhau'r ffurflen ar waelod y dudalen hon neu ffonio 01970-624501. Mae staff y Gymdeithas yn parhau i weithio o adref.

Os oes angen i chi bostio rhywbeth, a wnewch chi ei anfon i'r brif swyddfa: Cymdeithas yr Iaith, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH.

Diolch!