Bore Coffi i Ddysgwyr

23/03/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch  o 12 Ionawr 2021 ymlaen.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl eraill o bob rhan o Gymru (a Lloegr  a thu hwnt efallai)!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.