Bore Coffi i Ddysgwyr

21/06/2022 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl eraill o bob rhan o Gymru (a Lloegr  a thu hwnt efallai)!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.