Bore Coffi i Ddysgwyr

24/05/2022 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.