Bore Coffi i Ddysgwyr

07/02/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis – ar y bore Mawrth cyntaf a'r trydydd bore Mawrth. Dyma'r dyddiadau ar gyfer y misoedd nesaf:

  • 7 a 21 Chwefror
  • 7 a 21 Mawrth
  • 4 ac 18 Ebrill

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.