Bore Coffi i Ddysgwyr

21/09/2022 - 10:00

Bydd y boreau coffi i siaradwyr newydd yn ail-gychwyn am 10.00, bore Mawrth, 21 Medi. 

Byddwn yn trafod wedyn pa mor aml y byddwn yn eu cynnal.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.