Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

15/11/2018 - 19:00

Ydych chi eisiau bod yn rhan o Gell Prifysgol Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg? 

Diddordeb mewn helpu gyda trefnu digwyddiadau Cymraeg i fyfyrwyr a phobl Caerdydd?  

 

Dewch i drafod eich syniadau gyda ni:  

 

Nos Iau 15 o Dachwedd  

19:00 

Bar Yr Undeb  

 

Bydd ein cadeirydd newydd, Osian Rhys, yn bresennol yn y cyfarfod i sgwrsio â chi ac i wrando ar eich syniadau.

 

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru