Cyfarfod o'r Grŵp Hawl

09/07/2024 - 18:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Hawl dros Zoom am 6 o'r gloch, nos Fawrth, 9 Gorffennaf.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith felly os ydych yn aelod o'r Gymdeithas ac efo diddordeb yn y meysydd hyn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp.

Ac, os nad ydych yn sicr, dewch i arsylwi yn un o gyfarfodydd y grŵp a phenderfynu wedyn. 

Am ragor o fanylion neu os am ddolen Zoom, e-bostiwch neu ffoniwch 01970-624501.