Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

21/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yn y Llew Du, Aberystwyth am 7yh ar ddydd Mawrth 21ain o Ionawr.

Mi fyddwn yn trafod nifer o bethau yn ymwnued ag addysg, cymunedau a chynlluniau dros y flwyddyn nesaf.

Edrychwn ymlaen at weld chi yno.

cymdeithas 12_20.png