Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

06/10/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fawrth, 6 Hydref.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon dolen atoch.