Cyfarfod Rhanbarth Clwyd

03/03/2014 - 19:00

Tafarn Ty Fry, Bodelwyddan

Cyfarfod agored i aelodau a chefnogwyr

Agenda

  • Cynlluniau Datblygu Lleol
  • Cais Barwood Land - Bodelwyddan
  • Saith Seren
  • Ymgyrch yn erbyn Llywodraeth Cymru

Mwy o fanylion

Cyhoeddi Cynlluniau Barwood Land - Cyfle i Fynegi'ch Barn

Rhif achos y cais cynllunio yw 40/2013/1585. Defnyddiwch y rhif achos i ddod o hyd i ddogfennau'r cynlluniau a'r tudalen gadael sylwadau amdanynt ar gwefan Cyngor Sir Ddinbych: Chwilio am geisiadau Cynllunio

Ymhlith y dogfennau, mae asesiad Barwood Land o effeithiau'r datblygiad ar yr iaith Gymraeg (dogfen 1159477). Mae'r ddogfen honno ar gael i'w lawrlwytho isod (fel "atodiad").

Cefndir

AtodiadMaint
Bodelwyddan: Asesiad Barwood Land o'r Effaith ar y Gymraeg.pdf744.81 KB