Cyfarfod Rhanbarth Powys

13/10/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Powys dros Zoom am 7:30yh, nos Fawrth, 13eg Hydref.

Dyma fydd cyfarfod cyntaf y rhanbarth ers cyn y cyfnod clo.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso cynnes i bawb.