Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr

04/04/2018 - 19:00

Tafarn y Queen's yng Nghaerfyrddin

Byddwn ni'n trafod dau brif beth:
1) Mae fforwm agored i drafod yr economi a’r Gymraeg ar y 19eg o Fai yng Nghaerfyrddin, ac mae angen help i drefnu a hyrwyddo.

2) Beth yw lle'r Gymraeg yng ngwasanaethau hamdden a ieuenctid Sir Gâr? Bydd cyn bencampwr y Gymraeg yn adran Hamdden Cyngor Sir Gâr gyda ni wrth i ni drefnu ymgyrchu.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â sioned@cymdeithas.cymru