Cyfarfod o'r Grwp Addysg

13/01/2021 - 18:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 6.00yh, nos Fercher, 13 Ionawr.

Byddwn yn trafod yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd o ran bygwth cau ysgolion gwledig, yn ogystal â materion yn ymwneud ag addysg ôl-16 a mwy!

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.