Cyfarfod o'r Grwp Addysg

17/03/2021 - 17:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 5.00yh, nos Fercher, 17 Mawrth

Byddwn yn trafod yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd o ran bygwth cau ysgolion gwledig, yn ogystal â  Bil y Cwricwlwm, prentisiaethau cyfrwng-Cymraeg - a mwy!

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.