Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

13/11/2021 - 09:45

9:45, dydd Sadwrn, 13 Tachwedd 2021

Canolfan Gymunedol Trebiwt, Caerdydd (CF10 5UZ)

Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod. Gallwch weld rhestr o'r cynigion fydd yn cael eu trafod yma.

Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn ac etholir swyddogion y Senedd am y flwyddyn sydd i ddod. Dewch i gefnogi felly.

A wnewch chi roi gwybod i'r swyddfa os gwelwch yn dda os ydych yn bwriadu mynychu'r Cyfarfod Cyffredinol (hyn yn bwysig oherwydd trefniadau bwyd).

Dolch!