Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

13/11/2021 - 09:45

9:45, dydd Sadwrn, 13 Tachwedd 2021

Caerdydd (union leoliad i'w gadarnhau)

Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod.

Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn ac etholir swyddogion y Senedd am y flwyddyn sydd i ddod. Dewch i gefnogi felly.

Ein gobaith yw gallu cynnal Cyfarfod Cyffredinol go iawn eleni, ond bydd hyn yn dibynnu ar y cyfyngiadau sydd mewn grym ar y pryd.