Grŵp Dyfodol Digidol

12/01/2023 - 12:40
Cynhelir cyfarfod nesa'r grŵp hwn dros Zoom am 12.40, dydd Iau, 12 Ionawr 2023.
 
Mae'r grwp yn ymwneud a materion yn ymwneud a darlledu a chynnwys ar-lein felly os oes diddordeb gyda chi yn y meysydd hyn, mae croeso i chi ymuno a'r grŵp. Byddai'n braf iawn croesawu aelodau newydd i'r grŵp.
 
Os nad ydych yn siwr ai dyma'r grŵp i chi, mae croeso i chi fynychu'r cyfarfod a gweld sut mae pethau'n mynd cyn ymrwymo i unrhyw beth pendant.
 
Os ydych yn awyddus i fynychu felly, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch.