Grwp Dyfodol Digidol

13/04/2022 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesa'r grŵp hwn dros Zoom am 7.30, nos Iau, 13 Mawrth 2022.
 
Byddwn yn trafod yr ymgyrch Datganoli Darlledu ymysg pethau eraill.
 
Croesewir aelodau newydd i'r grŵp hwn, felly os oes efo chi diddordeb yn y maes ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch i chi gael fynychu'r cyfarfod.