Cyfarfod o'r Grwp Addysg

21/02/2022 - 18:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 6.30yh, nos Lun, 21 Chwefror.

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb, Cymwysterau Cymry, y gweithlu addysg, prentisiaethau ac addysg bellach.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.