Cyfarfod o'r Grwp Addysg

15/09/2021 - 17:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 5.30yh, nos Fercher, 15 Medi

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.