Cyfarfod o'r Grwp Addysg

01/12/2021 - 19:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00yh, nos Fercher, 1 Rhagfyr.

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb, Cwricwlwm Cymraeg  ac addysg yn y gweithle.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.