Cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg

14/10/2023 - 11:00

11.00, dydd Sadwrn, 14 Hydref 2023

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth a dros Zoom

Cyfarfod hybrid yw cyfarfod nesa'r Grwp Hawl, felly os oes gennych ddiddordeb yn y maes, mae croeso mawr i chi fynychu, naill ai mewn person yng Nghanolfan Merched y Wawr neu arlein (cysylltwch am ddolen).

Dyma'r materion y byddwn yn eu trafod.

  • Ymgyrch Cymreigio meysydd parcio preifat
  • Ymgyrch banciau a siopau
  • Trafnidiaeth Cymru
  • Gwersi nofio a gweithgaredd hamdden 
  • Cyfarfod gyda Chomisiynydd y Gymraeg