Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

16/04/2024 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion am 7 o'r gloch nos Fawrth, 16 Ebrill yn un o ystafelloedd cyfarfod Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen, 9 Stryd y Farchnad, Aberystwyth (gyferbyn â Medina) a dros Zoom. Cysylltwch â ni am ddolen i ymuno yn rhithiol.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal.

Croeso cynnes i bawb.