Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

11/05/2021 - 18:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 6.00, nos Fawrth, 11 Mai.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Ymysg y materion fydd yn cael eu trafod y mae iaith gwaith Cyngor Sir Ceredigion.

Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon dolen atoch.