Cymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) (tŷ naill ai gyda thir neu heb dir)

Mae croeso i'ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r cymal isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn gwerthu  ag enw Cymraeg (naill ai gyda thir neu heb dir) yng Nghymru ac eisiau atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.

Mae'r cymal ar gael yn Saesneg yma (English version here).

AtodiadMaint
Cymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) (ty naill ai gyda thir neu heb dir) 02-23.doc288.5 KB