Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tŷ naill ai gyda thir neu heb dir)

Mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r ddogfen isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg (naill ai gyda thir neu heb dir) yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod yr enw ar gyfer y dyfodol.

Mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yma (English version here).

AtodiadMaint
Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (ty naill ai gyda thir neu heb dir) 02-23.doc260 KB