Llythyr at Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r Ardd Fotaneg wedi torri ei gynllun iaith drwy godi arywddion uniaith Saesneg, danfon llythyron uniaith Saesneg, mae rhannau o'u gwefan yn uniaith Saenseg ac maen nhw wedi methu trefnu sgwrs ffôn yn Gymraeg gyda'r cyhoedd. Dyma lythyr mae Cymdeithas yr Iaith wedi ei ddanfon at yr Ardd Fotaneg.

Rydyn ni bellach wedi derbyn ymateb i'n llythyr