Ymateb i ymgynghoriad i gau Ysgol Llangynfelyn

Mae grŵp addysg a rhanbarth Ceredigion wedi ymateb i ymgynghoriad Cyngor Ceredigion ar gau Ysgol Llangynfelyn.

Pwyswych yma i ddarllen yr ymateb