Dogfennau a Erthyglau

Open letter from education workers to the Education Minister, Kirsty Williams MS, calling on her to remove English as a compulsory element from the new curriculum for Wales.

Llythyr agored gan weithwyr addysg at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, yn galw arni i dynnu Saesneg fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

Llythyr agored gan dros 400 o addysgwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm / An open letter from over 400 educators calling on the Welsh

Dear Minister for Education, Kirsty Williams MS,

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1. Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

1.2. O edrych ar y Bil, mae tri mater sy’n effeithio ar y Gymraeg mae Comisiynydd y Gymraeg wedi tynnu sylw atynt, ond nid yw’n ymddangos eu bod yn cael eu hadlewyrchu yn y Bil arfaethedig.