Dogfennau a Erthyglau

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Lleol a Thai i’r Hawl i Gael Tai Digonol

Pwyswch yma i lawrlwytho a darllen pdf

Lawrlwythwch daflen er mwyn casglu enwau o bobl sy'n cefnogi'r alwad o Sir Gâr ar Lywodraeth Cymru i weithredu dros y Gymraeg a chymunedau Sir Gâr trwy sicrhau:

  • Addysg Gymraeg i Bawb

  • Deddf Eiddo Gyflawn

Pwyswch yma i lawrlwytho a darllen copi pdf o'n hymateb.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn gymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Cyflwyniad

Darllenwch y maniffesto yn Gymraeg yma

Click here to  read the Manifesto as a pdf

A free Wales, a green Wales, a Welsh-speaking Wales: Cymdeithasiaeth for the 21st century

Cymdeithas yr Iaith’s Manifesto
Published summer 2022

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan i Ddarlledu yng Nghymru

Mae pdf ar gael i'w lawrlwytho yma
 

Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.