Mesur Iaith Cyflawn - mynnwch fwy i bobl Cymru!

Cyhoeddi'r Gorchymyn Iaith yn fan cychwyn ond yn rhwystro’r ffordd at hawliau.Ar ddiwrnod hanesyddol cyhoeddi’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (LCO) ar yr iaith Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn herio Llywodraeth y Cynulliad i fynnu mwy o bwerau er mwyn llunio mesur iaith cyflawn – a hynny heb ymyrraeth oddi wrth y Senedd yn Llundain.Mae’r Gorchymyn yn cynnwys pwerau i wneud yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol a sgôp i sefydlu Comisiynydd Iaith Gymraeg – dau bwynt allan o dri bu Cymdeithas yr Iaith yn galw amdanynt."Ond hawliau amodol yw’r hyn sy’n cael eu cynnig yn y Gorchymyn. Ni fyddant yn cyffwrdd â rhan helaeth y Sector Breifat" yn ôl Menna Machreth, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Ychwanegodd:"Er bod yna nifer o bethau i’w croesawu yn y gorchymyn, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dewis rhwystro mynediad pobl Cymru at y Gymraeg oherwydd nad oes hawliau cynhwysfawr yn yr LCO. Mae’r LCO wedi gosod arwydd ‘Dim Mynediad’ mewn nifer o fannau yn y sector breifat. Y sector mae pobl yn dod i gysylltiad â hi fwya’ yn eu bywydau bob dydd. Ein neges i Lywodraeth Cymru’n Un yw ‘mynnwch rywbeth gwell i bobl Cymru! Ar yr un gwynt, rydym yn rhybuddio Aelodau Seneddol San Steffan rhag unrhyw ymdrech sinigaidd i wanhau'r Gorchymyn yn ogystal."Ychwanegodd:"Mae’r Gymdeithas yn edrych ymlaen at drafodaeth eang ar y mesur ac yn herio’r Llywodraeth i ddangos sut bydd y mesur yn gwneud gwahaniaeth i’r sawl sydd eisiau defnyddio’r Gymraeg."Fe fydd Cymdeithas yr iaith yn cyhoeddi cyfnod newydd yn yr ymgyrch dros Fesur Iaith Cyflawn dros y misoedd nesaf gyda chyfres o ddigwyddiadau ar draws Cymru fydd yn gosod her glir i Lywodraeth y Cynulliad bod rhaid sicrhau Mesur Iaith cryf, eglur a chyflawn.
Ydych chi'n sylweddoli nad yw'r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ar hyn o bryd, ac nad oes gennych chi unrhyw hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich bywyd bob dydd? Mynnwch bod y pwerau deddfu llawn ym maes y Gymraeg yn cael eu datganoli i Gymru! Gweithred Fechan x Pawb = Gwahaniaeth mawr i'r Gymraeg! Pwyswch yma i ddanfon ebost at eich Aelodau Cynulliad ac Aelod Seneddol.