Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

Papur Trafod - Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu i Gymru (2019)

[agor fel PDF - fersiwn gyfredol 2019]

 

Papur Trafod Blaenorol - hen fersiwn 2017

[Agor yr hen ddogfen fel PDF]

[Cyfieithiad Saesneg o hen bapur 2017 - English Translation of the old 2017 paper]