Pecyn Cymunedau Byw

Pecyn Cymunedau Byw

Pecyn ymarferol i hybu'r Gymraeg yn ein cymunedau yw'r pecyn Cymunedau Byw. Ei bwrpas yw sbarduno a datblygu storfa o syniadau ymarferol i weithredu arnyn nhw fydd yn tynnu siaradwyr newydd mewn i'r gymuned ac i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith fyw, i’w gweld a’i chlywed ymhobmanWrth gyflwyno’r pecyn yma y gobaith yw darganfod ‘sbardunwyr’ cymunedol fydd yn gallu mynd i’r afael â’r gwaith hollbwysig yma.

Cofiwch mai dogfen fyw yw'r ddogfen felly mi fydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw syniadau ychwanegol! Ceir rhai syniadauac adnoddau isod.
 

Pecyn Cymunedau Byw

Pecyn Cymunedau Byw (testun dwyieithog yn unig / bilingual text only)

Adnoddau'r Pecyn

Cwis y Flwyddyn ac Atebion Cwis y Flwyddyn

Dulliau Dysgu Say Something in Welsh (Aran Jones)

Digwyddiadau Arbennig – y Fari Lwyd (Arfon Hughes)

Canllaw Diwrnod Hanes Cymunedol (Rhys Mwyn)

Cyfieithu Cymunedol (Arfon Hughes)

Hwyl Hydref  mynd am dro

Blog Tafod Teifi (Richard Vale)

Beth yw Parallel.cymru (Neil Rowlands)

Canllawiau ar gyfer creu digwyddiad, stori a blog byw ar wefannau Bro360

Canllawiau ‘croesawu mewnfudwyr i’n gweithgarwch heb wanhau’r Gymraeg’ (Radio Beca)